גרש אחד או שניים?

בחיי שנראה שהבריטים והאמריקאים מתנהגים כמו ילדים קטנים, עושים דווקא אחד לשני.
הם לא מסכימים ביניהם האם לכתוב "אייס טי" או "אייס-ד טי". או איך לאיית מילים שונות.
הם גם לא מסכימים ביניהם כיצד לצטט דברים שנאמרו. כשהאמריקאים מצטטים, הם משתמשים בשני גרשיים
ואילו כשהבריטים מצטטים, הם משתמשים בגרש אחד.
ואם לא די בכך, אז האמריקאים ממקמים את הפסיק בתוך הציטוט, ואילו הבריטים שמים אותו אחרי הציטוט.
אם משהו כאן לא ברור (וכמובן שזה לא ברור), העיפו מבט באיור המצ"ב ומצאו את ההבדלים 😉
דילוג לתוכן