כיצד משתמשים ב et al?

המונח et al מקורו בלטינית ומשמעו "ואחרים".

הביטוי מופיע בעיקר במאמרים אקדמיים, כאשר מאזכרים מקור עם שלושה מחברים או יותר.

למשל, במקום לכתוב:  Berg, Yohanan, & Stein נכתוב Berg et al.

לרוב תופיע נקודה בסוף הביטוי (אלא אם דרישות כתב העת מציינות אחרת).

כאשר מוסיפים גם שנה, נרשום זאת כך:

.Berg et al. (2022)

למשל:

This page was written by Berg et al. (2022).

או לחילופין:

.(Berg et al., 2022)

:למשל

This page is very informative (Berg et al., 2020).

דילוג לתוכן